Home > Aktualności > IV Europejskie Forum Mediów Polonijnych

IV EUROPEJSKIE FORUM MEDIÓW POLONIJNYCH

W Domu Polonii w Pułtusku odbywało się w dniach 26-29 października br. IV Europejskie Forum Mediów Polonijnych.

 

W tegorocznym Forum zainaugurowanym w Senacie RP wzięło udział blisko 60 dziennikarzy, redaktorów i wydawców mediów polonijnych, z całej Europy. W Forum uczestniczyła także prezes Opolskiego Oddziału Stowarzyszenia ‘Wspólnota Polska” red. Halina Nabrdalik związana zawodowo z Rozgłośnią Polskiego Radia w Opolu.-„ Dla mnie jest to znakomita okazja poznać koleżanki i kolegów z mediów polonijnych a następnie nawiązać z nimi współpracę na niwie festiwalowej- powiedziała H. Nabrdalik, która jest pomysłodawczynią Polonijnego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu .-Jego przyszłoroczna edycja ma być szczególnie okazała ze względu na piękny jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Chcemy pozyskać dla tego festiwalu maksymalną ilość wykonawców reprezentujących różne środowiska polonijne na świecie, a to możliwe będzie przy dobrej współpracy z mediami polonijnymi. Tegoroczne Forum zostało zorganizowane przez Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” oraz Europejską Unię Wspólnot Polonijnych.
Forum Mediów Polonijnych to ważne wydarzenie – to płaszczyzna wymiany doświadczeń, rozmowa o wyzwaniach, jakie stawia przed dziennikarzami zmieniająca się rzeczywistość i możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć – mówiła wicemarszałek Maria Koc otwierając spotkanie w Senacie. Podziękowała za trud, jaki dziennikarze polonijni wkładają w działanie tych mediów, które nie są komercyjne – w poszukiwanie środków i wysiłek organizacyjny.

Polskie media to „nie jest tylko wydanie, gazety, kawałek papieru, materiał telewizyjny, audycja radiowy czy nowy post na portalu internetowym- mówił podczas Forum Jan Dziedziczak-wiceminister spraw zagranicznych- „Jest to też pozytywny ferment intelektualny. Serce polskiego życia za granicą jest przy polskich mediach” – wskazywał.
Teresa Sygnarek, prezes Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji, które jest inicjatorem i organizatorem Forum, mówiła, że Forum ma na celu integrację dziennikarzy polonijnych działających w Europie. Wyraziła też nadzieję, że w przyszłym roku europejskie Forum przekształci się w światowe Forum mediów polonijnych.
O planie obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości mówił prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz Bonisławski . Poinformował m.in. o tym, że polonijne obchody, decyzją prezydenta Andrzeja Dudy, będą częścią obchodów państwowych. Dodał, że w 2018 r. planowany jest Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy pod patronatem marszałka Senatu.

Dziennikarze polonijni mówili o swojej pracy jak o misji. „Nie grzebiemy w popiele, jesteśmy po to, by nieść ogień polskości” – powiedziała dziennikarka z Ukrainy.
Inaugurację Forum poprzedziło otwarcie wystawy „Media Polonijne” w siedzibie Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Dziennikarze polonijni kontynuowali swe obrady w Pułtusku, gdzie odbywały się prelekcje i praktyczne warsztaty, np. na temat zasad budowania informacji, organizacji pracy zespołu redakcyjnego i zarządzanie wydaniem, kreowania pomysłów na teksty i tytuły, projektowania stron w gazecie. Dyskutowali o etyce dziennikarskiej, składzie i łamaniu gazety krok po kroku i o wielu innych cennych sprawach. W sobotę wieczorem uczestnicy Forum obejrzeli spektakl „Mój Dzikus” w wykonaniu Justyny Sieńczyłło,Teatr Kamienica.

Na podst. Senat RP

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*