Home > Aktualności > Polak Węgier – dwa bratanki

„Polak,Węgier-dwa  bratanki” pod takim hasłem 8 lutego br. w  V Liceum Ogólnokształcącym  w Opolu odbył się uroczysty apel, ktorego celem była popularyzacja wiedzy o Węgrzech i przyjażni polsko-wegierskiej. Była to kontynuacja projektu zainicjowanego w pażdzierniku ub.roku  przez Opolski Oddział  Stowarzyszenia”Współnota Polska” . Wówczas  zorganizowana została   4-dniowa podróz studyjna dla 30-osobowej grupy nauczycieli oraz pracowników kultury woj.opolskiego  na trasie: Opole-Szekesfehervar-Fehervarciurgo-Budapeszt- Estergom-Opole .Podczas podróży, obok zwiedzania, prowadzone były zajęcia edukacyjne mające na celu wzbogacenie wiedzy uczestnikow nt. tysiącletnich relacji polsko-wegierskich. Wyjazd był zorganizowany przy wspólpracy Urzędu Miasta Opole, Kuratorium Oświaty oraz Klubu Polonia w Szekesfehervar a także Polonii budapesztańskiej.  Waznym akcntem pobytu było złożenie kwiatów pod pomnikiem bohaterów Arpadu w  Szekesfhervar oraz pod pomnikiem Józefa Bema w Budapeszcie z okazji 60-rocznicy powstania węgierskiego. Warto przy okazji serdecznie podziękować za współpracę  przy  tym projekcie autorstwa Haliny Nabrdalik  dr. Taceuszowi Detynie z Uniwersytetu Opolskiego oraz kolegom i koleżankom  z W ęgier:  Andrzejowi Straszewskiemu, Monice Molnary oraz Asi Priszler.Wspaniała atmosfera wspólnego wyjazdu zaowocowała pięknymi zdarzeniami po powrocie. Nauczyciele z Izbicka,Brzegu ,Popielowa i Opola włączyli się do zbiorki darów dla Polaków na Wschodzie. Zebrali słodycze,książki, zeszyty, artykuły szkolne oraz ,słodycze i zabawki. Dary zostały przekazane dla młodzieży polskiej na Litwie i Ukrainie.

Pokłosiem wyjazdu na Węgry były ponadto dwa spotkania  o charakterze kulturalno-edukacyjnym. Pierwsze odbyło się 4 grudnia w Domu Kultury w Popielowie a połączone było z  wystawą fotograficzną przygotowaną przez uczestnicżącego w projekcie ;Bratanki” Piotra Szafrańskiego.   Akademia ph”Polak-Węgier. dwa bratanki. Przystanek Węgry” ktora  odbyła się kilka dni temu  w V Liceum Ogólnokształcącym im Prymasa 1000-lecia kardynała S.Wyszyńskiego w Opolu   była  współnym dziełem dwóch uczestniczek podrózy studyjnej,  nauczycielek j.polskiego:  Joanny Mochniak z V LO o oraz Joanny Kozdraś z Zespołu Szkół Zawodowych im. S.Staszica Była to piękna akademia  przygotowana z  dużym zaangażowaniem młodzieży, która pod okiem opiekunek przygotowała konkursy wiedzy o Węgrzech, historyczne pogadanki, koncerty artystyczne oraz prezentacje kulinarne. Uczestnicy pażdziernikowej  podrózy studyjnej na Węgry zapowiadają kolejne zdarzenia edukacyjno-artystyczne, mająće na celu głoszenie wspólczesnym pokoleniom, że przyjażń polsko-węgierska ma się dobrze.

Opole, 19.02.2017r.( H.N.)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*