Home > Aktualności > Podsumowanie roku 2015

Podsumowanie działalności Opolskiego Oddziału SWP – 2015 r.

Rok 2015 był pierwszym rokiem w działalności Opolskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska’, w którym zrealizowano kilka ważnych dla naszej organizacji przedsięwzięć bez elementarnego wsparcia Zarządu Krajowego SWP.

Był to rok trudnej działalności, opartej wyłącznie na wsparciu następujących darczyńców; marszałka Województwa Opolskiego, prezydenta miasta Opola, burmistrza Głogówka, dyrektora Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie oraz Zakładów Azotowych w Kędzierzynie-Kożlu oraz prywatnych środków członków Stowarzyszenia.

Dzięki pozyskanym środkom od sponsorów oraz składkom i pracy społecznej członków  SWP udało się sfinansować następujące przedsięwzięcia;

  1. Pobyt 5-cioosobowej delegacji z Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej Oddział w Stryju na Spotkaniu Opłatkowym. 8-11.01.br (sfinansowano ze środków
  2. Czterodniową wycieczkę po Opolszczyźnie (22-25maja 2015)50-osobowej grupy Węgrów polskiego pochodzenia i Polaków mieszkających na Węgrzech w Nyiregyhaza- zorganizowano z wpłat uczestników wycieczki oraz dzięki pracy społecznej członków Stowarzyszenia WP (dr Tadeusz Detyna oraz Halina i Krzysztof Nabrdalikowie)-przygotowanie programu, obsługa organizacyjna pobytu, pilotowanie wycieczek itp.
  3. Wycieczkę integracyjną dla członków Opolskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” (zwiedzanie zamku Piastów Śląskich w Brzegu, zwiedzanie zabytkowego kościoła w Krzyżowicach), piknik integracyjny wspólnie z Polakami z Węgier w parku łosiowskiego pałacu. – 24.05 2015r- projekt zorganizowano z opłat uczestników oraz dzięki pracy społecznej członków Klubu Studenta Polonijnego (Julia Mandziuk, Tatiana Kornieluk, Walentyna Dowha , Oleg, Dima)
  4. Czterodniowy Pobyt na Opolszczyźnie 40-osobowej grupy Polaków zeStanisławowa, członków polskiej parafii pw. Chrystusa Króla oraz członków Towarzystwa Kultury Polskiej „Przyjaźń”. – 19- 22.06. 2015r.-Sponsorzy-Zakłady Azotowe K-Kozle, Burmistrz Głogówka, Burmistrz Paczkowa, Prezydent Opola,Praca społeczna- dr. Tadeusz Detyna, H.Nabrdalik, ST. Wierzgoń, studenci z Ukrain
  5. Udział delegacji Opolskiego Oddziału Stow.” Wspólnota Polska” w Dożynkach Rejonowych w Solecznikach na Litwie.- (11-14.09.2015r.) wraz z burmistrzem Głogówka A.Kałamarzem.
  6. Wyjazd roboczy del. Opolskiego Oddziału Stow. ‘Wspólnota Polska” na Węgry-( wrzesień 2015) wkład własny: H. i T. Jakubowscy, S.Wierzgoń, H.Nabrdalik. Sprawy
  7. Imprezy okolicznościowe dla Polaków na Węgrzech z okazji Święta Niepodległości z udziałem zespołu „URBANIAKOWIE”- Szekesfeherwar, Budapeszt- 7, 8, 11.2015r. Sponsorzy; Prezydent Opola, Marszałek Woj.Opolskiego, dyr. Domu Kultury w Dobrzeniu Wielkim. Praca społeczna; H.Jakubowska,T.Basztabin, T.Karol, H.Nabrdalik
  8. Wielka Akcja Świątecznej Pomocy dla Polaków na Wschodzie-grudzień 2015r.- Litwa( Turgiele styczeń 2016- Ukraina. Dary zbierano w następujących środowiskach: Opole, Głogowek, Tułowice, Chrząszczyce, Paczków, Neckarsulm – Niemcy. Wolontariusze: Teresa Karol, Lucyna Luda, Andrzej Kałamarz, Zofia Holeniewska, ks. Krystian Ziaja, Agnieszka Zagola, Halina i Krzysztof Nabrdalikowie. Sponsorzy transportu: burmistrz Głogówka –A.Kałamarz- na Litwę oraz Andrzej Wajs i radni gminy Łambinowice – na Ukrainę.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*