Home > Bez kategorii > Partnerstwo szkół z Opola i Daugavpils

Opolski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” zainicjował w roku bieżącym partnerstwo szkół pomiędzy V Liceum Ogólnokształcącym im. Prymasa Tysiąclecia kardynała S. Wyszyńskiego w Opolu, a Polskim Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Daugavpils na Łotwie. Wyrazem nawiązanej współpracy była wizyta Opolu w dniach.

22-27 września br. 10-osobowej grupy młodzieży pochodzenia polskiego z Łotwy wraz z opiekunką Inguną Veliką. Goście mieli ciekawie zagospodarowany czas zarówno przez szkołę partnerską jak i działaczy Wspólnoty Polskiej. W godzinach dopołudniowych uczestniczyli w ciekawie przygotowanych przez swych opolskich kolegów pokazach i degustacjach potraw regionalnych i wypieków cukierniczych, uczestniczyli w szkolnych popisach artystycznych, wspólnych zajęciach plastycznych oraz prezentacjach multimedialnych. Ważnym i ciekawym punktem programu był też wspólny udział w wykładzie dra Mariusza Sawickiego z Instytutu Historii przeprowadzonym w Sali Senatu Uniwersytetu Opolskiego, a poświęconym dawnym Inflantom w Polityce Wielkiego Księstwa Litewskiego. Wizyta na Uniwersytecie była też okazją do poznania warunków studiowania w Opolu dla studentów ze Wschodu. Dzięki zorganizowanym wycieczkom krajoznawczym goście z Daugavpils mieli też okazję do poznania zabytków Opola ,Opolszczyzny i regionu Dolnego Śląska.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*