Home > Aktualności > Nowe władze SWP Opole 2016 – 2020

Halina Nabrdalik ponownie prezesem Opolskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Walne Zgromadzenie Członków, które odbyło się w Opolu w minioną sobotę (23.04.2016r), wybrało ją jednomyślnie na tę funkcję w nowej kadencji 2016-2020.

W skład zarządu weszli ponadto:

Henryk Zamojski – wiceprezes
Teresa Karol – sekretarz zarządu
dr Tadeusz Detyna – skarbnik
Janina Okrągly, Stanisław Wierzgoń, Henryk Wierny – członkowie zarządu

Nowy skład Komisji Rewizyjnej:

Zofia Choleniewska – przewodnicząca
Zyta Markowska-Bąk – członek
Grażyna Skalna – członek

Uczestnicy zebrania zaakceptowali sprawozdanie finansowe przedstawione przez Zofię Choleniewską,przewodniczącą Komisji Rewizyjnej oraz wysłuchali sprawozdania z działalności merytorycznej Opolskiego Oddziału w latach 2012-2016 przedstawionego przez prezes Halinę Nabrdalik. Ze sprawozdania wynika, iż mimo drastycznie ograniczonych środków z dotacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych w latach 2012-2014 oraz zupełnego braku środków z tego żródła w roku 2015, praca merytoryczna Opolskiego Oddziału utrzymana była na zadawalającym poziomie dzięki wsparciu takich darczyńcow jak: Zakłady Azotowe w Kędzierzynie-Kożlu, Urząd Marszałkowski w Opolu, Bank Żywnośći w Opolu, Urząd Miejski w Głogówku, Opolu i Paczkowie, Bank Spółdzielczy w Namysłowie, Wołczynie i Otmuchowie.Szereg inicjatyw programowych można też było zrealizować dzięki systematycznej pracy społecznej członków zarządu.( np. dr Tadeusz Detyna i red. Halina Nabrdalik prowadzą społecznie od listopada 2014 r. Klub Studenta Polonijnego, Teresa Karol,Janina Okrągły, Małgorzata Maciałek,Zofia Choleniewska, Stanisław i Karolina Wierzgoniowie, Tadeusz Detyna, Halina i Krzysztof Nabrdalikowie oraz Andrzej Wajs aktywnie angażują się w przeprowadzenie zbiórki darów dla Polakow na Wschodzie, Maria i Julian Ciućkowie, Jagoda i Roman Hlawaczowie oraz Halina i Krzysztof Nabrdalikowie goszczą w swoich domach gości przyjeżdzających ze wschodu, głównie z Ukrainy.

Rysem charakterystycznym działalności polonijnej Opolskiego Oddziału SWP było w minionej kadencji otwarcie się na współpracę zarówno ze wschodem Europy: ( Łotwa-Daugavpils, Litwa-rejon Soleczniki), Białoruś- Grodno,Oszmiana,Lida, Iwje, Ukraina- Stryj, Sądowa Wisznia, Dolina,Bolszowce,Kamieniec Podolski) jak i zachodem: ( Francja- Paryż,Strasburg,Dourges, Niemcy- Mannheim, Neckarsulm,Berlin, Mainz .Dodatkowo uruchomione zostały kontakty z Polakami na południu Europy (Węgry-Budapeszt,Szekesfehervar).
Działalność merytoryczna Opolskiego Oddziału SWP w minionej kadencji charakteryzowała się także próbami budowania wspólnoty wewnątrz organizacji.Dowodem tego są wspólne podroże studyjne z cyklu „Śladami dawnej Rzeczpospolitej” ( czterokrotnie na Litwę, raz na Łotwę i Litwę, dwa razy na Ukrainę).

Integracja wewnątrz organizacyjna budowana była także poprzez doroczne spotkania wszystkich członków SWP ( nad Jeziorem Nyskim-2012r, W Pałacu w Pawłowicach-2013r, w Leśniczówce Jażwin i Krasiejowie-2014r, w Pałacu w Łosiowie-2015r).
Charakteryzując działalność SWP w Opolu w minionej kadencji należy także zaakcentować nurt charytatywny. Wielka Akcja Swiątecznej Pomocy dla Polaków na Wschodzie organizowana z inicjatywy Haliny i Krzysztofa Nabrdalików od 10 lat w okresie Bożego Narodzenia, wyzwoliła ofiarność wielu podopolskich parafii, szkół, instytucji i osób prywatnych. Interesujące jest to, iż udało się zaangażować do tej współpracy także Polaków mieszkających w Niemczech. Tu należą się wyrazy uznania dla państwa Lucyny i Józefa Luda z Neckarsulm za zbiórkę darów wśród tamtejszej społeczności polsko-niemieckiej. Słowa podzięki należy też skierowac do p. Andrzeja Wajsa za wielokrotny transport tych darów do Polski.

Zdjęcia z zebrania w zakładce – Galeria

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*