Home > Aktualności > Letnia Akademia Kultury i Języka Polskiego

LETNIA AKADEMIA KULTURY i JĘZYKA POLSKIEGO

Projekt realizowany był w 2017r. w czterech oddziałach Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

( Kraków, Toruń, Wrocław , Opole ).

W Opolu Akademia odbyła się w terminie: 31.07-13.08 br. Wzięło w niej udział 41 osób z: Ukrainy, Rosji ,Białorusi, Litwy i Mołdawii. Największą ilość uczestników do rekomendowało Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Ivano-Frankivsku (15-ście osób), ponadto Towarzystwo Kultury Polskiej „Jasna Góra” w Kirospolu (Mołdawia-4 osoby) a także: Związek Polaków na Białorusi, Związek Polaków na Litwie, Związek Nauczycielstwa Polskiego im. Gabrieli Zapolskiej w Łucku, Parafia Rzymsko-Katolicka w Dolinie, Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, Dnieprowska Regionalna Społeczna Organizacja -Ośrodek Kultury Polskiej im. K. Wojtyły, Ukraińsko- Polskie Centrum przy Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym, Polskie Centrum „Polonez” w Omsku, Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. Jana Pawła II w Zaporożu, Stowarzyszenie Miłośników Języka i Kultury Polskiej „Most Nadziei” w Starobielsku.

Zajęcia prowadzili poloniści i kulturoznawcy związani z Uniwersytetem Opolskim oraz opolskimi instytucjami kultury. Oprócz zajęć podstawowych zajęć ( wykładów, ćwiczeń i pokazów) z zakresu polskiej kultury , literatury i historii, przeprowadzono szereg zajęć uzupełniających, podnoszących zarówno sprawność językową uczestników jak i poszerzających ich ogólną wiedzę o Polsce i regionie opolskim. Podczas dwutygodniowego pobytu w Opolu uczestnicy Akademii odbyli także szereg wycieczek krajoznawczych (Jura Park w Krasiejowie, Jabłonków na Zaolziu, Jasna Góra w Częstochowie, Wrocław.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*